Otomotiv'de Kısaltmalar»

 

Moddera Olarak otomotiv'de kullanılan bazı kısaltmaların özellikle yeni başlayan çalışanlar tarafından anlaşılamadığını gözlemledik ve bu konuda aşağıdaki canlı listeyi oluşturduk.

 

Listeye eklemek veya düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz kısaltmaları bizimle info@moddera.com.tr mail adresinden paylaşarak bize destek verebilirsiniz. Gönüllü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

-A-Assembly –Montaj (Bölüm)
-A/C –Air Condition – Klima
-A/T - Automatic Transmission - Otomatik transmisyon (Vites)
-A&F-Accounting and Finance – Muhasebe ve Finans (Bölüm)
-ABS - Antilock Brake System- Kilitlenmeyen fren sistemi
-AG -Aktiengesellschaft – Anonim Şirket (Almanya)
-ASAP – As Soon As Possible – Mümkün olan en kısa zamanda
-ASR – Anti Slip Regulation - Patinaj önleyici sistem
-AWD - All Wheel Drive - Tüm tekerleklerden tahrikli
-C/D – Cross Dock – Konsolidasyon merkezi
-C/M – CounterMeasure – KarşıÖnlem
-C/O – Carry Over – Başka Projede aynen Kullanılan (Parça)
-CKD–Completely Knocked Down – Montajsız halde gönderilen (Parçalar)
-CoC- Code of Conduct – Davranış Kuralları (Şirket)
-CVT - Continuously Variable Transmission- Sürekli değişken transmisyon (Vites)
-D+1 : 1 day after : 1 Gün sonra
-DIN –Deutsche Industrie Norm –Alman Endüstri Normu
-DPM – (Non) Delivery Per Million – Sevkiyat Problemli Parça Sayısı (Milyon Parçada)
-ECI : Engineering Change Instruction – Mühendislik Değişiklik Talimatı
-ECU - Electronic Control Unit- Elektronik kontrol ünitesi (Aracın Elektronik Beyni)
-EDI : Electronic Data Interface – Elektronik Bilgi Arayüzü
-EMC – European Manufacturing Companies – Avrupa Üretim Şirketleri
-F/L : Forklift - Forklift
-FIFO – First IN First Out – İlk Giren İlk Çıkar
-FY2017 – Fiscal Year 2017 – Finansal Yıl 2017 (1 Nisan2017 – 31 Mart 2018 I kapsar)
-GCD – Gebze Cross Dock – Gebze Konsolidasyon Merkezi
-H/B – Hatch Back – Hatch Back (Araç)
-HR – Human Resources – İnsanKaynakları (Bölüm)
-I/P – Instrument Panel -Gösterge panosu
-Inc -Incorporated) – Anonim Şirket (ABD )
-IS- Information System – Bilgi Sistemleri (Bölüm)
-ISO - International Standardization Organization- Uluslararası standartlar organizasyonu
-JIS - Japanese Industrial Standart- Japon endüstri normu
-JIT – Just In Time – Tam Zamanında (Sevkiyat)
-K/O- Kick Off – Başlama Vuruşu
-KPI : Key Performance Indicator – Kritik Performans Göstergesi
-KRCD –Krupka Cross Dock – Krupka Konsolidasyon Merkezi
-KVC - Kamigo Vanning Center – Kamigo Yükleme Merkezi (Japonya)
-L/O – Line OFF – Hat Dışına Çıkarılmış (Araç)
-L/T – Lead Time – Süre (Sevkiyat)
-LCN : Logistics Change Notification –Lojistik değişiklik bilgisi (Özel Taşıma)
-LP - Logistics Partner – Lojistik İş Ortağı
-LPC : Logistics Plan Change –Lojistik Plan Değişikliği
-M/T-Manuel transmission- Düz Vites (Manuel şanzıman)
-Mngmt- Management –Yönetim
-MPT: Mass Production Trial –Seri Üretim Denemesi
-NV -Naamloze Vennootschap – Anonim Şirket (Belçika, Hollanda)
-O/T – OverTime- Fazla Mesai
-OAP-Original Annual Plan –Orjinal Yıllık Plan
-OMD – Overseas Manufacturing Department – Denizaşırı Ülkeler Üretim Bölümü
-P-Lane – Progress Lane – İlerleme Hattı (Fabrika İçi)
-PC : Production Control -Üretim Kontrol
-PE- Production Engineering – Üretim Mühendisliği (Bölüm)
-Plc – Public Limited Company – Anonim Şirket (İngiltere, İrlanda)
-QA-Quality Assurance –Kalite Güvence (Bölüm)
-QPM – (Non) Quality Per Million – Kalite Problemli Parça sayısı (Milyon parçada)
-QPR : Quality Problem Report – Kalite problem Raporu
-QTY : Quantitiy – Miktar (Adet)
-R/C – Root Cause – Kök Neden
-R&D –Research & Development – Araştırma Geliştirme (Bölüm)
-RAP- Revised Annual Plan – Revize Yıllık Plan
-RFI : Request For Invoice – Fatura için Talep (Formu)
-ROI – Return Of İnvestment – Yatırımın Geri Dönüş Hızı
-S.p.A -Società per Azioni - Anonim Şirket (İtalya)
-S/D- Sedan- Binek (Araç)
-S/W-Station Wagon – Station Wagon (Araç)
-SA - Société Anonyme – Anonim Şirket (Fransa)
-SAE - Society of Automotive Engineers- Amerikan Otomotiv mühendisleri birliği
-SDAM : Supplier Delivery Assurance Manual-Toyota Sevkiyat Güvencesi Kitapçığı
-SMA : Supplymentary Manifest – Ek Manifest
-SOP : Start of Production –Seri Üretim Başlangıcı
-SPM : Supply Parts Management – Tedarikçi Parçaları Yönetimi
-SQAM: Supplier Quality Assurance Manual –Toyota Kalite Güvencesi Kitapçığı
-SSN: Short Shipment Notification – Bakiye Bildirimi
-SUV (Sport utility vehicle) -Sportif kullanım aracı
-T-Toso (Paint) –Boya (Bölüm)
-T/L : Team Leader –Takım Lideri
-T/M : Team Member –Takım Üyesi
-TBP – Toyota Business Practice – Toyota İş Yapma Teknikleri
-TLAM: Toyota Logistics Assurance Manual – Toyota Lojistik Güvencesi Kitapçığı
-TLMS – Toyota Logistics Management System – Toyota Lojistik Yönetim Sistemi
-TMC –Toyota Motor Cooperation – Toyota Japonya Ana Şirketi
-TME- Toyota Motor Europe – Toyota Avrupa (Belçika’da)
-TMMF – Totota Motor Manufacturing France - Toyota Fransa Fabrikası
-TMMP – Toyota Motor Manufacturing Poland – Toyota Polonya Fabrikası
-TMMR – Toyota Motor Manufacturing Russia – Toyota Rusya Fabrikası
-TMMT –Toyota Motor Manufacturing Türkiye – Toyota Türkiye Fabrikası
-TMUK – Toyota Motor Manufacturing UK – Toyota İngiltere Fabrikası
-TNGA : Toyota New Global Architecture –Toyota Yeni Global Mimarisi
-TPCA- Toyota –Peugeot –Citroén Automobile (Çekya)
-TPCE – Toyota Parts Center Europe – Toyota Yedek Parça Merkezi (@Belçika)
-TPS : Toyota Production System – Toyota Üretim Sistemi
-TSAM – Toyota South Africa Manufacturing– Toyota Günay Afrika Fabrikası
-TTL : Total – Toplam
-TW-Toyota Way – Toyota Yolu (Tarzı)
-VAT : Value Added Tax –Katma Değer Vergisi (KDV)
-VE/VA : Value Engineering / Value Analysis – Değer Mühendisliği / Değer Analizi
-Veh/d – Vehicle per day – Günlük araç (üretim)
-W-Welding –Kaynak (Bölüm)
-W/O : Without - Olmaksızın
-WE –West Europe – Batı Avrupa
-XD –Cross Dock – Konsolidasyon merkezi
-YTD- Year to date – Yılbaşından bugüne (süre)
-100K€ – 100,000€ -100 Bin Euro
-4WD- 4 Wheel Drive – 4 Tekerlekten Çekiş
-5MT-5 Vites Manuel Transmisyon (Araç)
"Lojistikte temel hedefimiz ; doğru miktarda ürünün, doğru zamanda, doğru yerde ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamaktır."